Zboží 1. jakosti
Více

Zboží 1. jakosti

Dobrá cena
Více

Dobrá cena

Solidní přístup
Více

Solidní přístup

Doprava zdarma
Více

Doprava zdarma

Otevírací doba

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel tohoto internetového obchodu je firma Tomáš Kalita, IČ: 47652691, DIČ: CZ6903085013, Účet 2500315737/2010, se sídlem Bystřice nad Olší 424, 73995

Kupující – uživatel

Uživatel – fyzická osoba (občan) - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími platnými předpisy.

Uživatel- podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Zboží

Veškeré nabízené zboží je 1.jakosti a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce. Zboží prodávané v tomto internetovém obchodě je výhradně určeno pro koncové uživatele.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.
Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.
 

Dodání zboží

Kupující je o odeslání zboží informován mailem. Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné většině expedováno v rozmezí 5–14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu je nutné sepsat s řidičem škodní protokol (zapsat výhradu převzetí do předávacího protokolu) nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky od dopravce na lince zákaznického servisu PPL = 844 775 775 nebo u prodejce. V případě reklamace NEVYHAZUJTE OBAL – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Řešení reklamací

Reklamací se řeší dle přílohy: Řešení reklamací

Způsoby platby

Dobírka – při zaslání zboží přepravní firmou - úhrada řidiči hotovostí nebo kartou, V případě dodání zboží na Parcel Shop není možné platit kartou.
Hotově – pouze pro osobním odběr zboží u nás
Bankovní převod – před osobním odběrem i zasláním zboží

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Tuto skutečnost musí kupující oznámit prodávajícímu písemně. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené (škrábance), nést znaky používání ( ušpiněné) či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím či dárky – tak jak jej dostal. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Dopravu zboží k prodávajícímu zajišťuje kupující (pokud se nedohodnou jinak). Kupující je povinen zabránit poškození zboží během dopravy a nese odpovědnost za poškození během dopravy. Po vrácení zboží prodávajícímu bude zkontrolován stav a úplnost tohoto zboží . V případě že je vrácené zboží v pořádku bude odeslán dobropis kupujícímu ve dvou vyhotoveních. V případě, že bude zboží poškozeno nebo nadměrně opotřebeno bude celková suma na dobropisu snížena o skutečné náklady spojené s vrácením zboží do prodeje. Z hygienických důvodů není možé vrátit zboží , které již bylo v přímém styku s potravinami. Kupující si jedno vyhotovení ponechá a na druhé uvede datum převzetí a číslo účtu na které chce poukázat peníze za vrácené zboží. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka. V případě vrácení neúplného či poškozeného zboží bude kupující vyzván aby toto odstranil.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,:se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz

Zboží 1. jakosti
Více

Zboží 1. jakosti

Dobrá cena
Více

Dobrá cena

Solidní přístup
Více

Solidní přístup

Doprava zdarma
Více

Doprava zdarma