Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel tohoto internetového obchodu je firma Tomáš Kalita, IČ: 47652691, DIČ: CZ6903085013, Účet 2500315737/2010, se sídlem Bystřice nad Olší 424, 73995

Kupující – uživatel

Uživatel – fyzická osoba (občan) - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí platným zákonem a souvisejícími platnými předpisy.

Uživatel- podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím řídí platným zákonem a souvisejícími platnými předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Zboží

Veškeré nabízené zboží je 1.jakosti a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce. Zboží prodávané v tomto internetovém obchodě je výhradně určeno pro koncové uživatele.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.
Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.
 

Dodání zboží

Kupující je o odeslání zboží informován mailem. Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné většině expedováno v rozmezí 5–14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu je nutné sepsat s řidičem škodní protokol (zapsat výhradu převzetí do předávacího protokolu) nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky od dopravce na lince zákaznického servisu PPL = 844 775 775 nebo u prodejce. V případě reklamace NEVYHAZUJTE OBAL – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Řešení reklamací

Reklamací se řeší dle přílohy: Řešení reklamací

Způsoby platby

Dobírka – při zaslání zboží přepravní firmou - úhrada řidiči hotovostí nebo kartou, V případě dodání zboží na Parcel Shop není možné platit kartou.
Hotově – pouze pro osobním odběr zboží u nás
Bankovní převod – před osobním odběrem i zasláním zboží

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené (škrábance), nést znaky používání ( ušpiněné) či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím či dárky – tak jak jej dostal. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Dopravu zboží k prodávajícímu zajišťuje kupující (pokud se nedohodnou jinak). Kupující je povinen zabránit poškození zboží během dopravy a nese odpovědnost za poškození během dopravy. Po vrácení zboží prodávajícímu bude zkontrolován stav a úplnost tohoto zboží . V případě že je vrácené zboží v pořádku bude odeslán dobropis kupujícímu ve dvou vyhotoveních. V případě, že bude zboží poškozeno nebo nadměrně opotřebeno bude celková suma na dobropisu snížena o skutečné náklady spojené s vrácením zboží do prodeje. Z hygienických důvodů není možé vrátit zboží , které již bylo v přímém styku s potravinami. Kupující si jedno vyhotovení ponechá a na druhé uvede datum převzetí a číslo účtu na které chce poukázat peníze za vrácené zboží. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka. V případě vrácení neúplného či poškozeného zboží bude kupující vyzván aby toto odstranil.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,:se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz