Reklamační řád

Přes značné množství prodaného zboží jsme doposud všechny reklamace vyřešili v souladu se zákonem k spokojenosti zákazníka. Při převzetí zboží zkontrolujte obal jestli nejeví známky poškození. Doporučujeme zboží rozbalit , zkontrolovat a odzkoušet do dvou dnů od převzetí. Můžete tím předejít případným komplikacím.

Řešení reklamací

Veškeré nabízené zboží je 1.jakosti a je na něj poskytována záruka dle platných legislativních předpisů.

Dodané zboží je mechanicky poškozené

Toto se stává v případě cca 0,5% dodaného zboží. Zákazník má dva dny od převzetí zboží na rozbalení a kontrolu zboží.

Jestliže je zboží po rozbalení mechanicky poškozené (rozbité,prasklé,odřené apod.) neprodleně nás o tom informujte na tel. 773 696 595 popř. e-mail: reklamace@aimarket.cz

V žádném případě nevyhazujte obal poškozeného zboží, neboť tento slouží jako důkaz k uznání reklamace.

Poškození dopravou můžete nahlásit na lince zákaznického servisu PPL = 844 775 775.

Přepravce sepíše u zákazníka škodní protokol.

V případě ,že se prokáže poškození zboží dopravou,prodejce zajistí svoz a zaslání nového zboží na své náklady.

Záruční doba začíná běžet od dodání nového zboží.

Zboží nefunguje při prvním zapnutí

Jelikož prodáváme značkové zboží, toto se stává zcela mimořádně.

V případě , že je zboží při prvním spuštění do provozu nefunkční, neprodleně nás o tom informujte na e-mail: reklamace@aimarket.cz

Jestliže se prokáže, že zboží je vadné (závada není způsobená instalací,mech.poškozením apod.), je úplné ( včetně ochranných folií –polepů, příslušenství ) a je v originálních obalech bez jakýchkoliv vnějších známek použití (povrchních škrábanců apod.), bude vám zasláno nové zboží na naše náklady.

Výměna za nové zboží je možná pouze do 14-dnů od zakoupení dodání.

Zboží přestalo fungovat v záruční době

Jestliže se projeví vada v záruční době neprodleně nás o tom informujte na. e-mail: reklamace@aimarket.cz. Ve zprávě uvedete zejména model výrobku a číslo pořizovací faktury.

Neprodleně Vás budeme informovat o dalším postupu. (odkážeme na příslušný servis, popřípadě objednáme svoz reklamovaného zboží k nám).

Po dobu záruční doby Vám doporučujem uchovat obal. V případě stahování vadného výrobku k nám, tak předejdete poškození a následným komplikacím.

Za prohlášení a škody, které se způsobí jinde než u nás (v servisu apod) neneseme žádnou odpovědnost.

Mimosoudní řešení sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,:se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz